Історичні есеї

ПІДНЕСЕНЕ І ЗЕМНЕ. ЕСЕЇ

У людьській істоті небесний творець дивовижним чином поєднав горішне і земне, дух і плоть, як частинки безмежного космосу вічного у просторі і часі. "Найбільше дивують мене дві речі, - сказав колись Іммануїл Кант, - зоряне небо над головою і моральний закон у середині нас".

Універсальні приписи суспільної поведінки складалися у різних народів за різних часів. У тоталітарній монгольській імперіі епічний кодекс "Великої Яси Чингісхана" забороняв "крадіжку, наклепи, брехню, перелюб. Приписувалося любити ближнього як самого себе, не чинити кривди і забувати її назавжди". От тільки покарання за порушення покладалося не на "Велике синє небо", а здійснювалося на землі, прямо в розлогих монгольських степах.

Підписка на Історичні есеї