ІСТОРИЧНІ КОНФРОНТАЦІЇ

«НА ТЕМНОМУ БОЦІ МІСЯЦЯ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

«На темному боці місяця». Інтернаціональні іммігрантські комуни в Україні (20-30 рр. XX ст.)». Капіталізм вільної конкуренції як і доба трансконтинентальних монополій не були благодійними акціями.

«ОЛЕКСАНДР БОГОМОЛЕЦЬ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Сталін знищував своїх реальних і уявних ворогів без вагань. Непростими були стосунки у колишнього учня духовної семінарії із медициною. Насамперед – це був утилітарний підхід. Він використовував медицину як знаряддя репресій, створюючи центри бактеріологічної зброї, лабораторії отрут.

"ПОВСТАННЯ СЕВЕРИНА НАЛИВАЙКА" ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. | ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Розглядається антипольське козацько-селянське повстання українців 1594 - 1596 рр., на чолі з Северином Наливайком, якого прозвали українським Спартаком. Описуються ключові події антикріпосницького виступу пригнобленого українського населення проти шляхти.

«ЛИСТУВАННЯ ІВАНА IV» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПІДРОБЛЕНА ІСТОРІЯ

На основі аналізу листування царя Івана IV з його опонентом – Андрієм Курбським з’ясовуються ментальні засади заснованої на терорі опричної політики правителя Московії щодо підлеглого населення, відомого нащадкам як Іван Мучитель, що обернулася для московітів суспільною катастрофою у час «смутної доби».

«ЗАПОВІТ ПЕТРА» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПІДРОБЛЕНА ІСТОРІЯ

У руслі розгляду природи агресивної зовнішньої політики Московської держави початку XVIII ст. простежуються витоки та ідеологічне обґрунтування західного вектору російського експансіонізму.

«ГЕТЬМАН ПИЛИП ОРЛИК» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Розглядається життєпис славетного українського гетьмана Пилипа Орлика, який унаслідок жорстокої політики московського царя Петра І був змушений стати вигнанцем з рідної землі.

«ПЕДАГОГ ВАСИЛЬ СУХОМЛИНСЬКИЙ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

У медійній версії Василя Сухомлинського охарактеризовані новаторські підходи цього славетного українського педагога у царині теорії та шкільних практик педагогічної науки.

«МИКОЛА КОСТОМАРОВ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Подана драматична історія життя українського історика та громадського діяча Миколи Костомарова, який документально спростував низку базових імперських історичних міфів, що слугували російському самодержавству для обґрунтування легітимності поширення царської влади на терени України.

«УКРАЇНА ЗА ЧАСІВ ГЕТЬМАНА КИРИЛА РОЗУМОВСЬКОГО» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А.I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Охарактеризовано правління останнього гетьмана Лівобережної України – Кирила Розумовського упродовж якого очільник Гетьманщини був ініціатором прийняття та запровадження у суспільну практику низки законів спрямованих на збереження самобутніх ознак української державності та ефективно протидіяв уніфікаторській політиці

«АГАТАНГЕЛ КРИМСЬКИЙ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Представлений життєвий шлях всесвітньо відомого сходознавця та філолога татарського походження Агатангела Кримського, якому попри більшовицький ідеологічний тиск вдалося розбудувати Українську академію наук та стати засновником вітчизняної орієнталістики.

«ПОВСТАННЯ ГАЙДАМАКІВ 1768 РОКУ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

У контексті складної геополітичної ситуації в якій перебувала Україна у другій половині XVIII ст. розглянуто Коліївщину 1768 р., що стала апогеєм повстанського гайдамацького руху проти соціально-економічне гноблення українського народу польською шляхтою.

«ПОВСТАННЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 1648 РОКУ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Розглянуто повстання українського народу на чолі з Богданом Хмельницьким 1648 р. проти панування в Україні польської шляхти, яке стало реакцією козаків та селян на національне гноблення та поглиблення економічного тиску.

«МСТИСЛАВ УДАТНИЙ» ЗА УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Розглядається дипломатична та військова діяльність давньоруського князя Мстислава Удатного, життя якого до останнього часу знаходилася під ідеологічним табу імперських істориків. Вагоме місце у біографії Мстислава удатного займає його перемога у Липицькій битві 1216 р.

«ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ» З УЧАСТЮ ПРОФЕСОРА ЖУРБИ М.А. I ПИШЕМО ІСТОРІЮ

Аналізується життєпис українського вченого Феофана Прокоповича, який доклав значних зусиль для розбудови Києво-Могилянського академії, а згодом був притягнений Петром І до розбудови імперських інститутів державного управління.

Підписка на ІСТОРИЧНІ КОНФРОНТАЦІЇ