СПІВРОБІТНИКИ

Журба Михайло

Журба Михайло

Український історик. Доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, старший науковий співробітник в галузі науки і техніки, директор науково-дослідницького центру «Слов'янський Світ», завідувач кафедри історії та археології слов'ян історичного факультету  Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, головний редактор наукового фахового часопису «Вісник аграрної історії» та міжнародного наукового журналу «Euro-American Scientific Cooperation». Керівник наукової школи «Громадсько-політичні рухи та організації в країнах Центрально-Східної Європи». Науковий керівник понад 30 докторських та кандидатських дисертацій. Автор більш ніж 200 наукових праць, серед яких 14 монографій.

 

Падалка Сергій

Падалка Сергій

Доктор історичних наук, професор, старший науковий співробітник в галузі науки і техніки, провідний науковий співробітник інституту історії НАН України, заступник директора науково-дослідницького центру "Слов'янський світ". Провідний науковий співробітник відділу новітньої історії інституту історії НАН України. Автор понад 180 наукових праць, серед них 18 монографій.

 

Виговський Микола

Виговський Микола

Доктор історичних наук, професор кафедри історії та археології слов'ян, заступник директора з навчально-методичної роботи. Науковий інтерес - суспільно-політичне життя інтелігенції України в роки сталінського тоталітарного режиму 1920 - початок 1950 рр Науковий доробок Виговського М.Ю. складає понад 100 наукових праць, серед яких 4 монографії.
.

Карольчак Казімєж

Карольчак Казімєж

Польський історик, doctor habilitatus, професор бельведерський, член Комітету історичних наук Польської академії наук, ректор Краківського педагогічного університету. Наукові інтереси зосереджені на соціальних структурах польського населення ХІХ століття - першої половини ХХ століття. Також досліджує генеалогію, історію Львова і Кракова, парламентаризм, національні та релігійні проблеми.

 

Ющенко Петро

Ющенко Петро

Відомий політичний та громадський діяч, народний депутат Верховної Ради України IV, V і VI скликань. Кандидат філософських наук. Автор понад 40 філософських та історичних праць. Коло наукових інтересів: національна ідея як матриця формування особистості; києво-руська спадщина у політичних, державотворчих, культурно-просвітницьких і релігійних процесах України. Автор та керівник суспільно-політичного, спрямованого на піднесення патріотичної свідомості широкого українського національного загалу, проекту "Українці в світі".

 

Свистович Степан

Свистович Степан

Професор, доктор історичних наук, генерал-майор, учасник бойових дій, військовий юрист. Упродовж 1986 – 1987 рр. – начальник штабу зведеного загону з ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. З 1996 р. – перший заступник командира Західного зонального з'єднання Національної гвардії України. З 2000 по 2010 рр. – перший заступник начальника штабу МВС України. Сфера наукових інтересів – військове мистецтво та організаційні засади воєнної справи у країнах Центрально-Східної Європи. Автор понад 100 наукових досліджень. Нагороджений орденом Данила Галицького.

 

Ілчев Іван

Ілчев Іван

Болгарський історик, упродовж 2008-2015 рр. ректор Софійського університету, доктор історичних наук. З 2012 р. член-кореспондент Болгарської академії наук. Почесний професор Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Державного університету штату Огайо, Колумбійського університету, Мерілендського державного університету, Центру Вудро Вільсона у Вашингтоні, Університету Тіба в Японії. Досліджує широке коло наукових проблем серед яких чільне місце займає балканська політика Великої Британії у роки Першої світової війни.

 

Морозов Анатолій

Морозов Анатолій

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, академік Академії історичних наук. Сфера наукових інтересів – аграрна історія України. Автор понад 200 наукових публікацій (монографій, навчальних посібників, статей). Фундатор Науково-дослідного інституту історії селянства та Наукового товариства істориків-аграрників. Започаткував всеукраїнські симпозіуми з аграрної історії України, випуск фахового часопису "Український селянин".

 

Карєв Дмитро

Карєв Дмитро

Громадський діяч, доктор історичних наук, професор, зав. кафедри економічної теорії Гродненського державного університету ім. Я. Купали (Білорусь), координатор міжнародних славістичних дослідницьких проетів. Науковий інтерес - білоруська і українська історіографія кінця XVIII ст. – 20 рр. ХХ ст. Науковий доробок складає понад 40 праць.

 

Марчук Василь

Марчук Василь

Доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри політичних інститутів та процесів факультету історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Напрям наукових досліджень: політична історія, національно-державні традиції,  історія релігійних конфесій в Україні. Автор понад 250 наукових публікацій. Член редколегій 5 наукових журналів.

 

Комар Володимир

Комар Володимир

Завідувач кафедри історії слов’ян Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктор історичних наук, професор. Сфера наукових зацікавлень: історія Польщі, політична думка і міжнаціональні відносини в Польщі 1918 – 1939 рр., українсько-польські взаємини, історія славістики. Член редколегій українських і зарубіжних наукових журналів та спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій в Україні. Входить до складу Комісії НАН України з вивчення українсько-польських історичних та культурних зв’язків.

 

Моця Олександр

Моця Олександр

Археолог-медієвіст, доктор історичних наук, професор, завідувач відділу Інституту археології, член-кореспондент НАН України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії НАН України імені М. С. Грушевського. Автор і співавтор понад 300 наукових праць, зокрема монографій «Населення середнього Подніпров’я ІХ – ХІІІ ст.», «Населення південноруських земель ІХ – ХІІІ ст.», «Київська Русь від язичництва до християнства», «Давня історія України», «Українська етнічна нація».